Provozní pokyny

Místo klidu a relaxačního odpočinku

 1. každá terapie začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut
 2. je nutné se dostavit 10 – 15 minut před zahájením terapie
 3. po zahájení terapie už nemůže být do jeskyně nikdo vpuštěn – probíhá relaxace
 4. vstup dětí do 15 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby
 5. dětem je možné pustit pohádku, dále je jim k dispozici dětské soliště s hračkami
 6. do jeskyně není povolen vstup s mobilním telefonem, jídlem a pití
 7. je zakázán vstup na boso či v botách, vstup je povolen pouze v jednorázových igelitových návlecích
 8. v jeskyni není dovoleno dotýkat se solných stěn, stropu, krápníků, prvků vnitřního vybavení a vynášet krystalickou sůl (zvláště rodiče a doprovod dětí prosíme o dohled na toto pravidlo)
 9. je nutné dbát na opatrnost – po kontaktu rukou se solí si nesahat do očí
 10. po vstupu do jeskyně je doporučeno pohodlně se usadit do polohovacího lehátka, uvolnit se, případně si upravit přikrývku pro tepelnou pohodu a oddat se působení relaxační hudby, světel a mikroklimatu naší jeskyně
 11. doporučuje se občas zhluboka dýchat do břicha, střídavě nosem i ústy
 12. konec terapie je odlišen výrazným osvětlením, vypnutím relaxační hudby a upozorněním obsluhy
 13. v případě náhlé nevolnosti opusťte jeskyni a uvědomte obsluhu
 14. lidem trpícím klaustrofobií, zvýšenou funkcí štítné žlázy, onkologickými problémy doporučujeme návštěvu Solné jeskyně konzultovat s lékařem
 15. vstup je zakázán osobám s tuberkulózou, s infekčním onemocněním a všemi akutními problémy spojenými s teplotou
 16. návštěvníky prosíme, aby se v jeskyni chovali tiše a nerušili ostatní účastníky terapie hlasitým hovorem
 17. po každé terapii, před vstupem dalších osob, je prostor Solné jeskyně dezinfikován germicidní lampou a klimatizací, a proto jsou mezi vstupy do jeskyně přestávky